ALMENT

De Privatansattes ingeniørpolitiske holdninger er delt op på fire felter:

1. DET FORENINGSMÆSSIGE

 • IDA skal drives dynamisk, effektivt og forretningsmæssigt
 • Private medlemmer af IDA skal have indflydelse i IDA’s besluttende organer svarende til, at de udgør 80 % af medlemsskaren
 • IDA skal styrke servicetilbud til medlemmerne og opprioritere medlemsorienterede aktiviteter

2. DET INGENIØRFAGLIGE

 • IDA skal have et bredt fagteknisk program
 • IDA skal drive en bred efteruddannelses­virksomhed

3. DET FAGFORENINGSMÆSSIGE

 • Ingeniører i Danmark skal fortsat have velordnede arbejdsvilkår og lønnes iflg. deres betydning for arbejdspladserne
 • Der skal være en IDA baseret fagforeningsstruktur med lokale grupper på arbejdspladserne støttet af centrale IDA eksperter. Ved få ingeniører skal disse støttes direkte fra IDA i deres løn-og arbejdsvilkårsforhandlinger.
 • IDA skal yde professionel støtte til medlemmer, der enkeltvis eller som gruppe har ansættelsesmæssige vanskeligheder, er fyringstruede m.v.
 • IDA skal støtte integrationen af herboende ingeniører af fremmed herkomst på det danske arbejdsmarked.
 • IDA skal arbejde for at alle arbejdsløse ingeniører kommer i job
 • IDA skal arbejde for skabelse af overgangsordninger for ingeniører på vej til pensionstilværelsen

4. DET SAMFUNDSRETTEDE

 • IDA skal markere sig i samfundsdebatten på alle tekniske felter. IDA skal fortsætte og udbygge sit tekniske vismandsry
 • IDA skal markere sig i den arbejdspolitiske debat
 • IDA skal arbejde for fremme af natur videnskabelig uddannelse og forskningen
 • IDA skal støtte en aktiv erhvervspolitik
Megafon

Vi har brug for dig

Der er brug for private ingeniører i foreningens indre liv, hvis den skal bevare sin vitalitet.
De Privatansatte kan kontaktes på pi@piprivat.dk.