Private Ingeniører mener naturligvis, at IDA også skal være ingeniørernes fagforening.

Ingeniører bør nyde respekt i kraft af deres kompetencer. Endvidere skal de fortsat have gode og rimelige økonomiske og arbejdsmæssige vilkår i erhvervslivet i Danmark.
IDA skal støtte ingeniøren ved arbejdsløshed som f. eks. nyuddannet og ældre samt tilflytter med anden etnisk baggrund. Opbakningen skal gælde uanset årsagen til ledigheden.
IDA skal på saglig grund bakke op om ingeniører, der kommer i vanskeligheder på deres arbejdsplads.