Private Ingeniører har ønsker og holdninger til, hvorledes ingeniører gennem deres forening IDA bør fremstå i offentligheden.

Ingeniører bør i kraft af deres kompetencer nyttiggøre sig i tekniske og teknologiske emners betydning for det danske samfund.
Det gælder således på den ene side at støtte arbejdet for at opnå højst mulig uddannelsesniveau inden for de tekniske fag i Danmark, og på den anden med vore kompetencer at tilbyde samfundet sagkyndig bistand ved belysning af alle aspekter, ved anvendelse af teknologier og principper.